MENÜ

2020 yılı TURSAB aidati kaldırıldı ve acenta işletme belgesinin devredilme imkanı getirildi

2020 yılı TURSAB aidati kaldırıldı ve acenta işletme belgesinin devredilme imkanı getirildi
18 NİSAN 2020
2020 yılı TURSAB aidati kaldırıldı ve acenta işletme belgesinin devredilme imkanı getirildi

1. 17.04.2020 tarihli "YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile 1618 sayılı "Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu"nda değişiklikler yapılmıştır.

 

2. İlgili değişiklik aşağıdaki gibidir:

 

Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması

MADDE 1 – ı) 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 35 inci maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz.

 

MADDE 3 – 14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İşletme belgesi bir işletmeye mahsus olmak üzere tüzel kişilere verilir. Bakanlıktan izin almak kaydıyla işletme belgesi acenta unvanından bağımsız olarak başka bir tüzel kişiliğe devredilebilir ve devir Bakanlık siciline işlendiği tarihte hüküm ifade eder. Devredilen işletme belgesinde yer alan acenta unvanı veya iltibasa yol açacak unvan on yıl içerisinde hiçbir seyahat acentasına kullandırılmaz. İşletme belgesini devreden tüzel kişiliğe üç yıl içerisinde yeniden işletme belgesi verilmez. Belge devrine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.”

 

3. Bu kapsamda seyahat acentaları serbestçe acenta işletme belgelerini devredebileceklerdir. Düzenleme ile ekonomik sorunlar ile uğraşan turizm acentalarına rahat bir nefes aldırmak amaçlanmaktadır.

E-Bülten Aboneliği