MENÜ

2021 Varlık Barışı hakkında tebliğ yayımlandı!

2021 Varlık Barışı hakkında tebliğ yayımlandı!
29 KASIM 2020
2021 Varlık Barışı hakkında tebliğ yayımlandı!

11/11/2020 tarihli ve 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa eklenen geçici 93 üncü madde ile ülkemizde yeni bir varlık barışı düzenlemesi uygulamaya konulmuş oldu. 28/11/2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan BAZI VARLIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1) ile de varlık barışı uygulaması hakkında detay hükümleri açıklandı.

 

Düzenleme ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ile yurt içinde bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını ile taşınmazların kayıt altına alınması amaçlanıyor.  Varlık barışı düzenlemesinden gerçek kişiler ile şirketler yararlanabiliyor ve yurtdışından getirilen malvarlığı değeri şirket ya da gerçek kişi adına beyan edilebiliyor. (Örn: Yurtdışındaki şirkete ait olan hisse senetleri Türkiye’de gerçek kişi adına beyan edilebiliyor.)

 

Düzenleme kapsamında Türkiye’ye getirilen ya da Türkiye’de beyan edilen malvarlığı değerlerinden dolayı herhangi bir vergi incelemesi veya vergi tarhiyatı yapılmayacağı da açıkça hükme bağlanıyor. Konu özellikle yurtdışında yaşayan kişiler için önem arz ediyor zira Türkiye’nin 21/04/2017 tarihinde imzaladığı “Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması” 31/12/2019 tarihinde onaylanmıştır. Bu anlaşma ile (anlaşmaya taraf) 107 ülke otomatik olarak her yıl kendi ülkelerinde bulunan kişilerin finansal bilgilerini paylaşılmaya başlanmıştır. Yani yakın bir zamanda Türkiye’nin yurtdışında bulunan vatandaşlarına ait finans verilerini öğreneceğini öngörebiliriz. 2021 Varlık Barışı bu yönüyle bir özellik taşımaktadır. Beyanda bulunma süresi 30/06/2021 tarihine kadar devam etmektedir.

E-Bülten Aboneliği