MENÜ

Kısa Çalışma Ödeneği'nde İŞKUR'un uygunluk tespiti COVID-19 sebebiyle kaldırıldı

Kısa Çalışma Ödeneği'nde İŞKUR'un uygunluk tespiti COVID-19 sebebiyle kaldırıldı
18 NİSAN 2020
Kısa Çalışma Ödeneği'nde İŞKUR'un uygunluk tespiti COVID-19 sebebiyle kaldırıldı

1. 17.04.2020 tarihli "YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) SALGINININ EKONOMİK VE SOSYAL HAYATA ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN" ile 4447 sayılı "İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU"nda değişiklikler yapılmıştır.

 

2. Mezkur kanunun 8. maddesi ile 4447 sayılı kanuna geçici 25. madde eklenmiş ve işverenlerin COVID-19 kaynaklı kısa çalışma başvurularında uygunluk tespiti yapılmaksızın kabul edileceği hükme bağlanmıştır.

 

3. İlgili değişiklik aşağıdaki gibidir:

 

MADDE 8 – 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

“GEÇİCİ MADDE 25 – Yeni koronavirüs (Covid-19) sebebiyle işverenlerin yaptıkları zorlayıcı sebep gerekçeli kısa çalışma başvuruları için, uygunluk tespitinin tamamlanması beklenmeksizin, işverenlerin beyanı doğrultusunda kısa çalışma ödemesi gerçekleştirilir. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan fazla ve yersiz ödemeler, yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilir.”

E-Bülten Aboneliği