MENÜ

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Alternatif Uyuşmazlık Çözümü

Gelişen ve hızlanan günümüz dünyasında geleneksel uyuşmazlık çözüm yöntemleri ihtiyaçlara etkin yanıt verememektedir. Mahkemelerin iş yükü, yargılama sürelerinin uzunluğu bir yana, bu sürecin tarafları maddi, manevi yönden yıpratması da ayrı bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Çağdaş hukuk sistemleri bu olumsuz sonuçların önüne geçebilmek adına alternatif uyuşmazlık çözüm (AUÇ) yöntemlerine daha çok yer vermeye başlamıştır. Bu yöntemlere örnek olarak, "Arabuluculuk" ve "1136 sy. Avukatlık Kanunu m. 35/A Uzlaşması" verilebilir.

 

  1. Arabuluculuk uyuşmazlık çözüm yöntemi ile taraflar, arabulucu adı verilen tarafsız ve yaptırımı bulunmayan bir üçüncü kişi vasıtası ile sorunlarını çözmeye yönlendirilirler. Süreç tamamen tarafların kontrolünde ve menfaatleri merkezinde ilerlemektedir. Arabuluculuk bu yönüyle, alışılmış mahkeme sürecinin aksine, maliyet, süre ve taraflar arası ilişkilerin devamı yönünde avantajlar sağlamaktadır. Tarafların anlaşması halinde, aynı mahkeme kararı gibi, icra edilebilecek bir anlaşma tutanağı düzenlenir ve uyuşmazlık henüz mahkemeye taşınmadan çözümlenmiş olur.

     
  2. 1136 sy. Avukatlık Kanunu m. 35/A Uzlaşması, arabuluculuktan farklı olarak sadece taraf vekilleri arasında gerçekleşen bir süreçtir. Süreç taraflardan birinin vekilinin yaptığı uzlaşma daveti ile başlatılır. Arabuluculuğa benzer şekilde sürecin kontrolü taraflardadır.
     

Her iki süreç de hızlı, ihtiyari ve ucuzdur. Taraflar, sürecin sonunda, el sıkışarak ve gelecekteki ticari etkileşimlerini sürdürmek niyetiyle ayrılmaktadırlar. Uygulanan usul esnektir ve taraf ihtiyaçlarına yöneliktir. Kısaca, AUÇ'leri doğru kullanılırsa, geleneksel süreçten daha hızlı oldukları ve ihtiyaca yönelik sonuç verdikleri bir gerçektir. Bu sebeple temsil ettiğimiz kişilere, somut uyuşmazlıklar el verdiği sürece, tavsiye ettiğimiz yöntemlerdir. Bizler, alternatif uyuşmazlık çözümlerinde kapsamında aldığımız teknik mütalaalar ile süreci doğru yönlendirmekte ve müvekkillerimizi menfaatleri doğrultusunda etkili şekilde temsil etmekteyiz.

E-Bülten Aboneliği