MENÜ

Ekonomik Suçlar

Ekonomik Suçlar

Ekonomik ilişkilerin gelişmesi bazı sorunları da beraberinde getirmektedir. Kural olarak tarafların sözleşmesel taahhütlerine uymaması ceza hukuku anlamında yaptırımlara neden olmamaktadır. Nitekim bu anlayış uygulamaya da yansımış olup, bizler, özel olarak düzenlenen ekonomik suçlara ilişkin soruşturma veya kovuşturmalara hak ettiği önemin verilmediğine şahit olmaktayız. Bu kapsamda hukuk davasına konu olan bir alacağın ancak ceza mahkemelerinde desteklenmiş bir yargılama ile istenilen amaca ulaşacağına inanıyoruz.

 

Suç faillerinin kastını duraksamaya mahal vermeyecek şekilde belirlemek, bu kişilerin üçüncü kişilerle giriştikleri danışıklı işlemleri ortaya çıkarmak, şirket bilançolarında yapılan dürüst resim ilkesine aykırı olan makyajlamaları tespit etmek ve bütün bu işlemleri hızlı şekilde sonuca ulaştırmak müvekkillerimize gururla sunduğumuz hizmetlerin sadece bir kısmıdır.

 

  • Hileli - Taksirli İflas Suçlar

 

  • Alacaklısını Zarara Sokmak Kastıyla Mevcudunu Eksiltmek Suçu

 

  • 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu'nda Düzenlenmiş Suçlar

 

  • Basit ve Nitelikli Dolandırıcılık Suçları

 

  • Haksız Rekabet Suçları

 

  • Sermaye Piyasası Suçları

 

  • Marka, Patent ve Telif Hakkı Suçları

E-Bülten Aboneliği