MENÜ

İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Ticari alacakların takip ve tahsil edilmesi ve haczedilen malların süratli şekilde paraya çevrilmesi, iflasın açılması ile şirket tasfiyelerinin gerçekleştirilmesi ve borçların yapılandırılarak şirketlerin ticari hayata yeniden kazandırılması konularında etkin şekilde görev almaktayız.
 

  • İcra takiplerinin hazırlanması ve bu takiplerin titizlikle takibi

 

  • Borçluların kötü niyetle gerçekleştirdikleri işlemlerin tespiti ve bunlar aleyhine tasarrufun iptali davaları (borçlu muvazaası) açılması

 

  • Haczedilen malların seri şekilde gerçek değerinden satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi

 

  • İhale süreçlerine aktif şekilde katılım

 

  • İflas ve konkordato süreçlerinin yönetimi, başta olmak üzere icra ve iflas hukukunun her alanında müvekkillerimizi başarıyla temsil etmekteyiz

E-Bülten Aboneliği