MENÜ

Medeni Hukuk

Medeni Hukuk

Eşitler arası işlemleri düzenleyen özel hukuk alanının en kapsamlı ve öncül bölümü medeni hukuktur. Kişiler hukuku, aile hukuku, miras hukuku ise bu bölümlerden sadece bir kısmıdır. Uzun yıllardan beri aşağıdaki alanlarda hizmet vermekten gururluyuz:

 

  • Boşanma, Mal Paylaşımı ve Velayet Davaları

 

  • 6284 sy. Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un Uygulanmasından Doğan Davalar

 

  • Ölüme Bağlı Tasarrufların Hazırlanması (Vasiyetname, Miras Sözleşmesi)

 

  • Muris Muvazaası Davaları

 

  • Tenkis, Denkleştirme, Ölüme Bağlı Tasarrufun İptali Davaları

 

  • Hekim hatalarından kaynaklı tazminat davaları (Tıbbi kötü uygulama-Malpraktis)

 

  • Dernek ve Vakıf Kuruluşları ile Bunların İdari Kurullarının Yönetimi

 

  • Kişiliğin Korunması Davaları

E-Bülten Aboneliği