MENÜ

Taşınmaz Hukuku

Taşınmaz Hukuku

Taşınmaz hukuku alanında sunduğumuz hizmetlerin bir kısmı:

 

  • Taşınmazın yönetimi, kiralanması ve satışı işlemlerinde profesyonel süreç yönetimi

 

  • İpotek sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve imzalanması aşamalarında danışmanlık hizmetleri

 

  • Geri alım (vefa) hakkı, ön alım (şufa) hakkı, alım (iştira) hakkı başta olmak üzere bütün ayni hakların kullanımında, tesisinde ve fek edilmesinde profesyonel destek

 

  • Taşınmaz satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması ve yönetimi süreci

 

  • Müdahalenin men'i, ecrimisil, kiralanandan tahliye davaları başta olmak üzere taşınmaz ile alakalı bütün davalarda müvekkillerin temsil edilmesi

 

  • Müvekkillerimizin 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kaynaklı davalarda ve kat maliklerin toplantılarında temsili, yönetim planı ve sair diğer belgelerin hazırlanmasında danışmanlık hizmetleri

 

  • Yabancıların taşınmaz edinimi süreçlerinde etkin süreç yönetimi

E-Bülten Aboneliği